Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-19 13:53:53
№ 20190319KMoe10819735

Описание:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Белоградчик, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП


Документи
13482019191503_reshenie po spisak.rar
14082019191503_obqvlenie po spisak.rar
14312019191503_документаци списък.rar
14432019191503_ЕЕДОП.rar
14562019191503_образци 2019 по списъка.rar
15112019191503_технически спецификации 2019.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-04-01 10:35:00
Съобщение, относно промяна часа на отваряне на оферти 2019-04-05 12:05:00
ПРОТОКОЛ 1 2019-04-10 16:25:00
Списък на представени документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 2019-04-10 16:50:00
ПРОТОКОЛ 2 2019-04-15 13:25:00
Доклад от работата на комисията 2019-04-15 13:25:00
Решение за класиране 2019-04-15 13:25:00
съобщение ценови оферти 2019-04-10 14:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2019-05-31 11:25:00
ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ 2019-05-31 11:40:00
Договор № 28 От дата: 2019-05-20 2019-06-03 08:45:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2019-06-06 16:58:36
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2019-08-09 10:17:01
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2020-02-04 15:02:45
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2020-03-04 12:03:40
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2020-04-07 11:13:12
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2020-09-08 11:33:47
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2020-11-09 14:08:14
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2021-01-05 15:59:18
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2021-04-23 15:52:44
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2021-09-17 17:06:27
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2022-01-31 12:03:21
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2022-03-10 15:03:59
Плащане по договор №: 28 От дата: 2019-05-20 2022-06-09 17:03:02

<-- Обратно към поръчки