Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-01 14:55:28
№ 20190314Vwbj10770173

Описание:Документи
40312019011404_obqvlenie.pdf
42072019011404_espd-request.zip
42552019011404_Документация.docx
45092019011404_Образци канц.м-ли 2019.docx
45452019011404_Техн.спесиф. канц.м-ли 2019.docx
46082019011404_Image (12).jpg
50492019011404_подписана техн.спец.jpg
53412019011404_reshenie -p.pdf

ПубликацияДата
протокол 1 от 03.05.2019 2019-05-07 10:07:00
Протокол № 2/20.05.2019 2019-05-20 11:00:00
съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-05-20 11:00:00
протокол № 3 2019-05-27 12:23:00
Протокол 4 и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2019-06-10 14:05:00
Решение № 24/10.06.2019 г. 2019-06-10 14:09:00
Договор № 31/08.07.2019 2019-07-08 11:53:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-08 11:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-07-13 16:00:00
Договор № 31 От дата: 2019-07-08 2019-07-08 11:25:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2019-09-03 15:52:24
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2019-12-10 12:46:30
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2019-12-10 12:47:42
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2020-02-17 14:47:29
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2020-06-09 15:49:19
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2020-08-11 15:15:15
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2020-08-11 15:16:29
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2020-10-27 12:11:23
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-01-18 14:34:17
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-01-28 09:06:08
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-03-09 11:31:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-04-23 13:48:32
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-05-14 10:24:40
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-05-14 10:28:04
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-06-01 10:47:55
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-12-01 14:57:14
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-12-01 15:06:03
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2021-12-01 15:08:10
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2022-02-16 12:21:17
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2022-07-08 10:25:11
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-07-08 2022-07-08 10:28:32
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:31 2022-07-13 16:00:00

<-- Обратно към поръчки