Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС - Берковица"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-14 11:30:00
№ 20190312TzIP10755910

Описание:

Обществената поръчка обхваща ремонт и поддръжка, както и резервни части за всички МПС, собственост на ТП ДГС-Берковица или ползвани от него


Документи
38262019141003_re6enie Remont MPS 2019g14032019.jpg
38382019141003_re6enie Remont MPS 2019g14032019_0001.jpg
38462019141003_re6enie Remont MPS 2019g14032019_0002.jpg
38542019141003_re6enie Remont MPS 2019g14032019_0003.jpg
39092019141003_re6enie Remont MPS 2019g14032019_0004.jpg
39192019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019.jpg
39252019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0001.jpg
39322019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0002.jpg
39422019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0003.jpg
39522019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0004.jpg
40032019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0005.jpg
40082019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0006.jpg
40122019141003_Obqvlenie Remont MPS 2019g14032019_0007.jpg
40332019141003_Tehni4eska specifikaciq Remont MPS 2019g14032019.jpg
40582019141003_Tehni4eska specifikaciq Remont MPS 2019g14032019_0001.jpg
41312019141003_Tehni4eska specifikaciq Remont MPS 2019g14032019_0002.jpg
41402019141003_Utvyrdil Remont MPS 2019g14032019.jpg
41562019141003_документация-ремонт МПС Берк.docx
42152019141003_ЕЕДОП-ремонт МПС Берк.doc
42232019141003_приложения-ремонт МПС Берк.docx
42362019141003_проект на договор и приложение №1 Берк.docx
42442019141003_отчет-приложение №2 към договора Берк.docx
43022019141003_техническо предложение-ремонт МПС Берк.docx
43122019141003_ценово предложение-ремонт МПС Берк.docx

ПубликацияДата
Уведомление за отваряне на ценовото предложение 2019-04-18 16:30:00
Протокол № 1 ведно с таблица 2019-04-18 16:35:00
Доклад ведно с протокол №2 2019-04-25 11:00:00
Решение за класиране и избор на изпълнител 2019-04-25 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-31 14:25:00
Обявление за приключен договор 2022-06-20 16:50:00
Договор № № Д- 31 От дата: 2019-05-21 2019-05-31 14:35:00

<-- Обратно към поръчки