Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС включително и резервни части за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-05 14:46:21
№ 20190305KvQJ10733547

Описание:Документи
38412019051503_Обявление МПС.PDF

ПубликацияДата
Решение за откриване 76/05.03.2019 г. 2019-03-05 16:05:00
Документация 2019-03-08 16:00:00
Документация 1 2019-03-08 16:00:00
ЕЕДОП 2019-03-08 16:00:00
Отчет - приложение 2 към договор 2019-03-08 16:00:00
Приложения 2019-03-08 16:00:00
Проект на договор 2019-03-08 16:00:00
Техническа спецификация 2019-03-08 16:00:00
Техническо предложение 2019-03-08 16:00:00
Ценово предложение 2019-03-08 16:00:00
Отговор на въпрос 2019-03-18 15:35:00
Протокол 1 от 12.04.2019 2019-04-12 11:35:00
Протокол 2 от 15.04.2019 г. 2019-04-15 10:35:00
Уведомление от 15.04.2019 г. 2019-04-15 10:40:00
Протокол 3 от 18.04.2019 г. 2019-04-18 11:25:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2019-04-19 11:35:00
Решение за класиране 168/19.04.2019 г. 2019-04-19 11:35:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-21 13:40:00
Договор № 56 От дата: 2019-05-14 2019-05-14 15:50:00
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2019-08-06 14:31:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2019-11-06 14:50:36
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2019-12-02 14:49:09
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-02-04 09:53:27
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-05-07 14:17:09
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-05-07 14:20:06
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-06-01 12:49:57
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-08-04 11:09:46
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-09-01 14:44:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-10-01 11:25:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2020-12-04 10:40:49
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-05-10 10:26:33
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-07-06 10:03:08
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-07-06 10:03:44
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-08-04 11:30:57
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-09-01 12:51:20
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2021-10-04 10:02:28
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-01-06 15:09:04
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-01-06 15:10:59
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-03-04 09:59:13
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-03-04 10:01:49
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-04-04 12:01:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-05-04 09:55:27
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-05-04 09:57:42
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-06-01 15:57:45
Плащане по договор №: 56 От дата: 2019-05-14 2022-06-01 15:58:58

<-- Обратно към поръчки