Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

,,Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2019/2020, както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обо

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-27 11:30:00
№ 20190227GKrd10654372

Описание: Горски тракторни пътища - ТП ДЛС Витиня.

Документи
25202019271102_Решение Scan.pdf
25422019271102_Обявление Scan.pdf
25582019271102_Документация-Пътища.docx
26072019271102_Утвърдена документация.pdf
26232019271102_Техническа спецификация.pdf
26282019271102_espd-request.zip
27032019271102_Образец - приложения.docx
27162019271102_Образец на договор.docx

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-04-01 14:50:00
Съощение за отваряне на офертите 2019-04-01 14:50:00
Протокол 2 2019-04-11 11:50:00
Решение за избор на изпълнител 2019-04-11 11:50:00
Протокол за предаване на документите на Директора 2019-04-11 11:50:00
Информация за възложена поръчка 2019-05-20 11:30:00
Информация за изпълнен договор 2020-04-21 14:50:00
Информация за изпълнен договор 2020-04-21 14:50:00
Договор № Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-05-20 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-06-18 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-07-19 11:25:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-07-19 11:25:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-08-12 11:30:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-09-20 15:35:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-10-18 15:20:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-11-05 16:00:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2019-12-17 10:20:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2020-01-17 13:50:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2020-03-19 13:55:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2020-03-23 13:55:00
Плащане по договор №: Договор № 57 От дата: 2019-05-09 2020-05-13 16:05:00
Договор № Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-05-20 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-06-18 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-07-19 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-09-20 08:55:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-10-18 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-11-05 16:05:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2019-12-17 10:15:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2020-01-17 14:00:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2020-03-19 14:00:00
Плащане по договор №: Договор № 58 От дата: 2019-05-09 2020-05-13 16:05:00

<-- Обратно към поръчки