Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Никопол

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-09 11:36:28
№ 20190225EZFj10622547

Описание:Документи
18022019091308_Загбавна.pdf
18202019091308_Документация ремонт компютри - готова.docx
18512019091308_Решение.pdf
19012019091308_Обявление.pdf
19102019091308_Опис 1.docx
19152019091308_ЕЕДОП 2.docx
19222019091308_предложение за изпълнение 3.docx
19312019091308_Ценово предложение компютри 4.docx
19442019091308_Договор проект 5.docx
19512019091308_техническа спецификация - компютри - готова.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-09-03 13:47:00
Съобщение 2019-09-03 13:49:00
Протокол №2 2019-09-09 16:14:00
Доклад 2019-09-09 16:16:00
Решение за класиране 2019-09-11 10:47:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-28 12:06:00
Договор № 38 От дата: 2019-10-22 2019-10-22 16:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2019-11-06 15:12:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2019-11-25 11:29:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-02-12 10:06:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-07-17 15:35:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-07-17 15:36:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-08-11 11:04:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-09-14 14:27:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-09-14 14:28:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-10-05 11:49:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-10-16 15:22:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-11-19 16:22:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2020-12-15 11:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-02-23 13:19:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-05-18 13:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-06-10 14:59:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-06-10 15:00:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-04-22 13:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-08-23 11:45:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-08-23 12:01:38
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-10-18 14:16:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2021-12-17 08:29:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-03-29 08:31:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-04-19 11:54:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-04-19 11:55:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-04-19 11:57:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-04-19 11:59:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-06-07 09:03:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-06-29 13:22:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-06-29 13:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-06-29 13:27:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-07-15 15:39:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-08-22 11:40:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-08-22 11:44:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-08-22 11:46:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-11-23 10:23:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-11-23 10:25:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-11-23 10:28:00
Плащане по договор №: 38 От дата: 2019-10-22 2022-11-23 10:39:00

<-- Обратно към поръчки