Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на СЗДП ТП-ДГС Никопол

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-19 15:05:27
№ 20190219ptlW10584635

Описание:

Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на  СЗДП ТП-ДГС Никопол


Документи
03222019191502_ДОКУМЕНТАЦИЯ_МИНЕРАЛИЗОВАНИ_ИВИЦИ.doc
03322019191502_Приложение №2 - Договор-проект.docx
04092019191502_Приложение №3 -Оферта.doc
04092019191502_Приложение №3 -Оферта.doc
06092019191502_Приложение №4 -Декларация_54_1_1_2_7.doc
06162019191502_Приложение №5 -Декларация_54_1_3_4_5_2018_02_13.doc
06232019191502_Приложение №6 -Декл. за съответствие с кр. за подбор.doc
06292019191502_Приложение №7 - Техническо предложение.doc
06352019191502_Приложение №8- Ценово предложение.doc
48102019191502_документация.pdf
48172019191502_Информация.pdf
48272019191502_обява.pdf
48352019191502_спецификация.pdf

ПубликацияДата
Удължаване срока за подаване 2019-02-28 13:10:00
Протокол 2019-03-12 13:13:00
Договор № 11 От дата: 2019-04-10 2019-04-18 15:59:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2019-04-10 2019-07-17 13:48:00
Плащане по договор №: 11 От дата: 2019-04-10 2019-09-26 15:46:00

<-- Обратно към поръчки