Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово, по особени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-18 16:41:54
№ 20190218oWOY10579768

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация.

Поръчката е обособена в две позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 


Документи
44592019181602_Решение за откриване на процедура.pdf
45092019181602_ОБЯВЛЕНИЕ 895234.pdf
45172019181602_Документация.pdf
45552019181602_2019_Документац. канцеларски м-ли ДГС Оряхово.docx
46032019181602_2019_Образци канц.м-ли ДГС Оряхово.docx
46082019181602_2019_Техн.спесиф. канц.м-ли ДГС Оряхово.docx
47102019181602_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-02-21 09:20:00
Протокол №1 2019-03-13 15:55:00
Протокол №2 от 20.03.2019 г. 2019-03-20 16:30:00
Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП 2019-03-20 16:35:00
Протокол №3 2019-03-25 16:25:00
Протокол №4 2019-04-04 11:05:00
Обобщен протокол 05.04.2019 2019-04-05 09:45:00
Решение №2/05.04.2019 г. 2019-04-05 09:50:00
Договор №12 от 17.05.2019 г. и приложения 2019-05-30 15:45:00
Договор №13 от 17.05.2019 г. и приложения 2019-05-30 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 914156 2019-05-30 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-31 10:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-31 10:25:00
Договор № 12 От дата: 2019-05-17 2019-05-30 15:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2019-11-18 13:37:30
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2019-11-18 13:38:58
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2019-11-18 13:39:56
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2019-11-18 13:41:20
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2020-04-07 14:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2020-06-17 08:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2020-07-02 09:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2020-10-28 11:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-02-10 11:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-02-10 11:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-02-26 14:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-04-14 14:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-07-20 09:23:44
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-09-24 08:29:49
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-12-29 16:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2019-05-17 2021-12-29 16:27:02

<-- Обратно към поръчки