Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС Своге, по обособени позиции"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-15 11:12:25
№ 20190215gnsz10554210

Описание:

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно Техническата спецификация от Документацията и Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

CPV код на канцеларските материали за обособена позиция № 2: 22852000; 22852100; 22813000; 35821000Документи
57242019151102_Решение офис консумативи.PDF
00262019151202_Обявление консумативи.PDF
01072019151202_Докуметация консумативи.PDF
04402019151202_Техническа специф. консумативи.PDF
04592019151202_документация.doc
05042019151202_ЕЕДОП.doc
05092019151202_образци на документи.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 от 13.03.2019 г. 2019-03-13 14:15:00
Уведомление от 13.03.2019 г. 2019-03-13 14:15:00
Протокол 2 2019-03-22 09:50:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП от 25.03.2019 г. 2019-03-25 14:15:00
Решение за класиране 142-25.03.2019 г. 2019-03-25 14:15:00
Решение за изменение 2019-05-03 14:35:00
Договор 60 от 23.05.2019 г. 2019-05-23 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-16 10:25:00
Договор № 55 От дата: 2019-05-03 2019-05-09 11:50:00
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2019-08-06 14:56:51
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2019-09-03 11:16:57
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2019-11-06 15:01:21
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2019-12-02 14:56:08
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-01-02 11:51:49
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-03-02 11:12:06
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-05-07 14:10:24
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-07-01 13:59:28
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-08-04 10:57:23
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-11-04 11:16:53
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2020-12-04 10:27:17
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2021-02-02 13:45:18
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2021-04-05 11:58:37
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2021-07-06 10:01:20
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2021-08-04 11:31:59
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2021-12-03 11:47:29
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2022-01-06 15:15:42
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2022-02-01 16:07:56
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2022-05-04 10:00:37
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2022-06-01 15:40:11
Плащане по договор №: 55 От дата: 2019-05-03 2022-06-01 15:41:01
Договор № 60 От дата: 2019-05-23 2019-05-23 11:05:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2019-11-06 15:05:31
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2019-12-02 14:58:30
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2020-01-02 11:52:53
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2020-03-02 11:13:31
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2020-07-01 14:00:38
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2021-02-02 13:47:14
Плащане по договор №: 60 От дата: 2019-05-23 2022-05-04 10:02:04

<-- Обратно към поръчки