Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство Годеч

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-30 09:57:34
№ 20190130Rbuc10449218

Описание:

Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техника и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база - офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя. Ремонтът се извършва при необходимост. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.


Документи
49582019301501_Документация ремонт компютри.doc
50072019301501_Образци.rar
50152019301501_ЕЕДОП.doc
50302019301501_2019 ТП ДГС Годеч - техническа спецификация компютри.doc
00422019301601_заглавна страница.pdf
02362019301601_обявление.pdf
05022019301601_решение.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-01-31 14:10:00
Протокол №1 предварителна проверка 2019-03-08 11:10:00
Уведомление за дата 2019-03-08 11:15:00
Протокол №2 ценови предложения 2019-03-14 16:45:00
Решение класиране 2019-03-14 16:50:00
обявление за възлагане 2019-04-05 16:50:00
договор 2019-04-05 16:50:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-30 16:55:00
Договор № 31 От дата: 2019-04-01 2019-04-02 15:20:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-06-12 15:40:23
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-07-17 09:54:09
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-07-17 09:55:40
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-08-12 09:01:49
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-10-16 16:43:22
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-10-16 16:44:16
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-11-15 10:34:23
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-12-17 16:50:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2019-12-17 16:52:21
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2020-01-14 16:16:15
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2020-01-14 16:17:31
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2020-03-16 09:51:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2020-08-18 14:03:45
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2020-08-18 14:04:46
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-03-16 16:06:44
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-03-16 16:07:10
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-04-16 11:22:06
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-04-16 11:34:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-04-16 11:35:01
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-08-12 15:50:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-08-12 10:55:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-09-14 10:55:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2019-04-01 2021-10-12 15:15:00

<-- Обратно към поръчки