Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Мездра за период от 36 месеца"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-23 10:28:07
№ 20190123rAMz10409087

Описание:

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Мездра за период от 36 месеци"


Документи
30272019231301_Решение за откр. на процедура.PDF
30322019231301_Обявление за процедура.PDF
30532019231301_Документац. канцеларски м-ли 2019 Мездра.docx
30582019231301_ЕЕДОП Канц.м-ли 2019.doc
31032019231301_Образци канц.м-ли 2019 мездра.docx
26312019240901_Техн.спесиф. канц.м-ли 2019.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-02-15 13:30:00
Протокол №2 2019-02-27 11:35:00
Съобщение 2019-02-27 11:35:00
Протокол №3 2019-03-06 09:20:00
Протокол-комисия 2019-03-06 09:25:00
Решение 2019-03-06 09:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-19 14:45:00
Договор №17 2019-04-19 14:45:00
Договор №18 2019-04-19 14:45:00
Техническо предложение и ценово предложение 2019-04-19 15:40:00
Обявление за приключил договор 2022-04-28 15:55:00
Договор № Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-04-19 14:45:00
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-06-04 10:36:17
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-08-06 14:01:42
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-09-09 14:02:21
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-10-04 10:44:44
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-12-11 15:15:50
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2019-12-11 15:16:44
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2020-02-06 15:58:34
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2020-04-08 15:11:44
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2020-07-14 09:49:44
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2020-09-11 10:33:33
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2020-12-08 16:15:42
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2021-02-11 09:37:15
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2021-04-13 13:45:44
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2021-06-08 15:51:14
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2021-09-21 15:27:23
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2021-10-20 17:11:12
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2022-01-28 09:49:01
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2022-01-28 09:54:18
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2022-03-22 09:52:20
Плащане по договор №: Договор №17, Договор №18 От дата: 2019-03-29 2022-04-28 10:51:26

<-- Обратно към поръчки