Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2019 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-02-04 14:17:22
№ 20190118VCGp10370348

Описание:Документи
21302019041402_Решение.pdf
21532019041402_Обявление.pdf
22392019041402_Документация.pdf
22572019041402_Технически спецификации.pdf
23262019041402_Проект на договор.pdf
31122019041402_espd-request (15).zip
32372019041402_Образец №2 - Техническо предложение.doc
33072019041402_Образец №3-1_ценово_предложение.doc
33432019041402_Образец №3-2_ценово_ предложение.doc

ПубликацияДата
Частично прекратяване 2019-03-11 08:50:00
Прекратяване 2019-03-29 09:45:00
Сключен договор №16/29.03.2019 г. 2019-04-02 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-02 11:00:00
Обявление за приключване на договор 2019-12-02 12:05:00

<-- Обратно към поръчки