Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на строителни и монтажни работи /основен ремонт/ на покрива на административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-24 10:15:00
№ 20190117Sqse10363895

Описание:Документи
19532019241001_Rechenie.pdf
20132019241001_Обявление.pdf
20552019241001_Dokumentasia.pdf
21142019241001_Техническа спецификация покрив.pdf
21512019241001_Проект на договор.pdf
22102019241001_espd-request (10).zip
22392019241001_Образец №2 - Техническо предложение.doc
23032019241001_Образец №3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Решение №89/07.03.2019 г. за класиране и избор на изпълнител 2019-03-08 08:55:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП 2019-03-29 13:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-24 11:35:00
Сключен договор №23/22.04.2019 г. 2019-04-24 11:35:00
Обявление за приключил договор за обществена поръчка 2019-07-01 10:15:00

<-- Обратно към поръчки