Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-14 11:19:26
№ 20190114PSri10336739

Описание:

Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции:

          обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции,за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и

          обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Документи
45532019141001_Документац. канцеларски м-ли 2019.docx
45582019141001_ЕЕДОП Канц.м-ли 2019.doc
46032019141001_Образци канц.м-ли 2019.docx
46062019141001_Техн.спесиф. канц.м-ли 2019.docx
06022019141101_Заглавна канцеларски 201914012019.pdf
06162019141101_Решение канцеларски 201914012019.pdf
08402019141101_Обявление канцеларски 201914012019.pdf

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-01-18 11:00:00
Протокол №1 2019-02-07 13:00:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2019-02-19 14:05:00
Протокол №2 2019-02-25 11:00:00
Протокол №3 2019-02-25 11:25:00
Доклад 2019-02-25 11:30:00
Решение за класиране 2019-02-25 11:30:00
Обявление за възложена поръчка и договори 2019-03-27 15:35:00
Обявление за приключил договор - Обособена позиция №1 2022-03-22 13:30:00
Обявление за приключил договор - Обособена позиция №2 2022-03-22 13:30:00

<-- Обратно към поръчки