Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца, по обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-11 11:50:00
№ 20190111DpCy10309748

Описание:Документи
53212019111101_reshenie.rar
53492019111101_obiavlenie.rar
54242019111101_утв документация.pdf
54442019111101_Документац. канцеларски м-ли 2.4.doc
54552019111101_ЕЕДОП 1.4.doc
55042019111101_Образци канц.м-ли 3.4.doc
55172019111101_Техн.спесиф. канц.м-ли 4.4.doc

ПубликацияДата
протокол №1 2019-02-20 13:25:00
таблица с представени документи 2019-02-20 13:25:00
протокол № 2 2019-03-06 14:20:00
съобщение за отваряне на ценовите оферти 2019-03-06 14:20:00
протокол №3 2019-03-22 09:25:00
протокол №4 2019-03-22 09:30:00
протокол №5 2019-03-22 09:30:00
решение за спечелил 2019-03-22 09:35:00
обявление за възложена поръчка 2019-04-19 11:00:00
договор за изпълнение и приложения за обособена позиция 1 2019-04-19 11:10:00
договор за изпълнение и приложения за обособена позиция 2 2019-04-19 11:10:00
Договор № 649 От дата: 2019-04-19 2019-04-19 11:15:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2019-09-18 14:00:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2019-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2020-05-26 08:50:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2020-10-27 08:50:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2021-02-15 09:00:00
Плащане по договор №: 649 От дата: 2019-04-19 2021-05-17 09:15:00
Договор № 650 От дата: 2019-04-19 2019-04-19 11:20:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2019-09-18 14:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2019-10-16 14:30:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2019-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2020-05-26 08:50:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2020-07-01 13:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2020-07-16 08:40:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2020-10-27 09:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2021-02-15 09:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2021-05-17 09:20:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2021-07-20 09:00:00
Плащане по договор №: 650 От дата: 2019-04-19 2021-11-01 10:00:00

<-- Обратно към поръчки