Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-07 09:28:23
№ 20190107pjZQ10249710

Описание:

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДЛС Витиня.


Документи
48022019071401_Решение-Scan.pdf
48112019071401_Обявление-Scan.pdf
48202019071401_Утвърдена документация-Scan.pdf
48422019071401_Техническа спецификация-Scan.pdf
49022019071401_Документация РЧ - 2019.docx
49122019071401_Образец 1 - Опис.docx
49302019071401_Образец 3 - Предложение за изпълнение.docx
49372019071401_Образец 4 - Декларация.docx
49422019071401_Образец 5 - Декларация.docx
49512019071401_Образец 6 - Декларация.docx
49562019071401_Образец 7 - Ценово предложение.docx
58242019071401_espd-request.zip
32162019071601_Проект на договор.doc
53452019061502_Методика Scan.pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-01-31 15:50:00
Съощение за отваряне на офертите 2019-01-31 16:10:00
Протокол 2 2019-02-08 09:10:00
Решение за избор на изпълнител 2019-02-08 09:10:00
Обобщен протокол 2019-02-08 09:10:00
Информация за изпълнен договор 2021-03-29 16:05:00
Договор № Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-02-28 15:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-04-15 14:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-04-15 14:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-04-15 14:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-05-20 11:30:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-05-20 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-05-21 11:37:25
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-05-20 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-05-20 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-06-18 11:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-06-18 11:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:30:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:30:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:30:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-07-19 10:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-08-12 11:20:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-08-12 11:20:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-08-12 11:25:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-08-12 11:25:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-09-20 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-09-20 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-09-20 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-09-20 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-09-20 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-10-18 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-10-18 15:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-10-18 15:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-11-05 15:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-11-05 15:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-11-05 15:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-12-17 10:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-12-17 10:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-12-17 10:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2019-12-17 10:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-01-17 10:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-01-17 10:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-01-17 10:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-02-19 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-03-19 12:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-05-13 15:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-05-13 15:35:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-05-13 15:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-06-19 10:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-06-19 10:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-06-19 11:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 14:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 14:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-07-20 15:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-08-19 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-08-19 12:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-09-18 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-09-18 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-09-18 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-10-20 12:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-10-20 12:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-10-20 12:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 12:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 12:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:05:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:10:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-11-20 13:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-12-03 13:15:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-12-03 13:20:00
Плащане по договор №: Договор № 37 От дата: 2019-02-27 2020-12-03 13:20:00

<-- Обратно към поръчки