Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка чрез покупка от търговски обекти /бензиностанции/ на горива и смазочни материали за моторните превозни средства /МПС/ собственост на СЗДП ТП ДГС Говежда

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-17 11:00:00
№ 20181212nfCy10204523

Описание:Документи
09312019171101_Решение гориво.pdf
09592019171101_Обявление гориво.pdf
10462019171101_Документация за участие.pdf
11092019171101_Техническа спецификация.pdf
11412019171101_Проекто- договор.pdf
12172019171101_espd-request (8).zip
16012019171101_Образец №2- Техническо предложение.doc
16272019171101_Образец №3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Решение № 93/08.03.2019 г. , доклад и протоколи 2019-03-11 09:05:00
Сключен договор №21/01.04.2019 г. 2019-04-04 10:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-04 10:45:00

<-- Обратно към поръчки