Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на течни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-12-06 15:05:00
№ 20181206VxSd10186852

Описание:

Доставка на течни горива чрез стокова борса за служебните автомобили на ТП ДГС Ботевград,чрез карти за безналично плащане. Прогнозните количества по видове горива:- Автомобилен бензин А 95 Н-  11 000.00 литра; Дизелово моторно гориво- 67 000.00 литра. Посочените количества са прогнозни и възложителя си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора, като не се задължава да закупи цялото посоченото количество на горивата и продавача няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост.Продължителност на борсовия договор е 36 месеца, считано от 01.03.2019 г.  т.е  до 01.03.2022 г. или до достигане на прогнозната стойност в размер на 162 000 лв. /сто  шестдесет и две хиляди лева/ без ДДС, което събитие настъпи първо.Тъй като териториалния обхват на дейност на стопанството обхваща община Ботевград и община Правец, продавача се задължава през целия срок на договора да разполага с минимум  по един  търговски обект  на територията на община Ботевград и  на община Правец, който да предлага всички горива предмет на договора и да е снабден с апарати  за безналично плащане.Това е необходимо, тъй като възложителя сам ще пътува до търговския обект на продавача за да зарежда автомобилите си, а това означава, че от този факт зависят разходите му за транспорт.Документи
06302018061512_АОП 2.pdf

ПубликацияДата
Обявление 2019-02-20 16:00:00
Договор Д-66 2019-02-20 16:00:00
Борсов договор №121 2019-02-20 16:00:00
Обявление за приключен договор 2022-03-07 14:20:00
Договор № 121 От дата: 2019-02-15 2019-02-20 15:25:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-04-19 11:00:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-06-03 11:58:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-07-18 09:05:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-08-20 09:25:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-09-09 09:30:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-09-13 16:31:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-10-30 10:47:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2019-11-20 09:25:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-01-19 13:25:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-02-19 09:05:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-02-19 10:10:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-05-05 16:31:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-05-05 16:33:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-06-18 14:20:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-07-17 15:00:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-08-05 15:02:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-12-30 11:20:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-10-19 13:05:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-11-19 10:20:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-12-18 10:20:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2020-12-31 10:23:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-02-19 08:30:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-03-19 14:40:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-03-31 14:45:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-06-17 16:30:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-06-17 16:23:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-06-17 16:25:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-08-19 16:16:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-08-19 16:19:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-09-20 16:02:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-11-16 11:50:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2021-12-16 11:55:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2022-01-18 12:00:00
Плащане по договор №: 121 От дата: 2019-02-15 2022-02-03 12:14:00

<-- Обратно към поръчки