Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на резервни части, консумативи и технически течности и ремонт на специализирана машина за почвоподготовка PT – 400, собственост на Северозападно държавно предприятие, за срок от 24 месеца"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-12-05 14:00:00
№ 20181205hstG10168497

Описание:Документи
57072018051312_Решение за откриване.pdf
57172018051312_Обявление за поръчка.pdf
57282018051312_Техническа спецификация.pdf
57382018051312_Методика.pdf
57532018051312_Утвърдена документация за ПК.pdf
58002018051312_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2018-12-28 14:05:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-01-08 09:45:00
Протокол № 2 2019-01-14 11:55:00
Протокол № 3 2019-01-14 12:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-01-14 12:10:00
Утвърден протокол от Възложителя 2019-01-14 12:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-06 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-24 13:10:00
Договор № 7 От дата: 2019-02-04 2019-02-06 16:10:00
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-06-04 10:23:12
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-06-04 10:24:29
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-06-04 10:25:34
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-06-04 10:26:44
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-08-16 13:13:37
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-08-16 13:14:19
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-08-16 13:15:06
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-08-16 13:15:53
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-11-06 14:34:49
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-12-17 14:54:31
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2019-12-17 14:56:34
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-01-16 16:15:22
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-01-16 16:16:01
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-05-28 16:55:08
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-05-28 16:56:49
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-05-28 16:57:32
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-05-28 16:58:18
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-07-09 13:55:37
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-07-09 13:56:27
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-09-09 16:36:32
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-09-09 16:43:40
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-11-18 15:34:08
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2020-11-18 15:42:24
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2021-01-13 09:19:37
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2021-01-13 09:20:42
Плащане по договор №: 7 От дата: 2019-02-04 2021-02-15 15:03:41

<-- Обратно към поръчки