Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментна поддръжка на офис техника - компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-10-11 16:55:00
№ 20181015Tetl9988514

Описание:

Абонаментна поддръжка на офис техника - компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч


Документи
52052018151210_решение за откриване на процедура11102018.pdf
58442018151210_обявление за поръчка11102018.pdf
59332018151210_техническа спецификация.pdf
06482018151310_ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.docx
10262018151310_ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ след решение за промяна.docx
10502018151310_Образец №3_ценово_предложение.doc
11032018151310_Образец №2_техническо_предложение.docx
25292018151310_решение за промяна на обявление15102018.pdf
28172018151310_заглавна страница15102018.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 предварителна проверка 2018-11-08 16:35:00
Уведомление за дата 2018-11-08 16:40:00
Протокол №2 ценови предложения 2018-11-13 15:40:00
Решение класиране 2018-11-22 14:30:00
решение на осн.чл.112, ал.3 от ЗОП 2018-12-27 16:40:00
договор 2019-01-04 12:00:00
обявление за възлагане 2019-01-04 12:00:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-30 16:50:00
Договор № 1 От дата: 2019-01-03 2019-01-04 12:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-02-18 16:22:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-03-15 15:11:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-04-12 09:33:07
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-05-16 11:41:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-06-12 15:19:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-07-17 10:36:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-08-12 08:56:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-09-16 09:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-10-16 16:17:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-11-15 10:34:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2019-12-17 16:46:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-01-14 16:10:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-02-13 16:15:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-03-16 09:49:38
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-04-25 20:01:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-05-14 14:05:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-06-18 11:01:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-08-18 13:29:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-08-18 13:31:55
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-09-11 15:16:56
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-11-18 14:23:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-11-18 15:03:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-12-14 14:33:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-12-14 14:34:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-12-14 14:34:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2020-12-14 14:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-02-12 14:12:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-04-16 11:36:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-05-17 14:56:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-06-15 08:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-06-15 08:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-06-15 08:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-08-12 10:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-09-14 10:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-10-12 10:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2021-11-12 10:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2019-01-03 2022-01-12 08:55:00

<-- Обратно към поръчки