Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-10-15 14:51:04
№ 20181015ELDC9971624

Описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на: безоловен бензин А95Н приблизително 22000 литра, дизелово моторно гориво (евродизел) приблизително 16000 литра, гориво- смазочни материали приблизително на стойност 2500 лева, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца, считано от 01.01.2019 г., или до достигане на прогнозната стойност на поръчката - 75 000 лв. без ДДС, взависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършат в търговските обекти /бензиностанции/ на продавача на територията на ТП ДГС Оряхово- Общинa Оряхово, Община Козлодуй, Община Мизия и Община Хайредин, както и на всички останали бензиностанции на Продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово (чрез карти за безналично плащане).

Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като Крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а Крайният Продавач няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива и гориво- смазочни материали, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Горивата трябва да отговарят на БДС и разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения. Процедурата - Договаряне без предварително обявление да се реализира, чрез стоковата борса.Документи
52442018151410_Reshenie za otkrivane na procedura.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 877203 2018-11-12 08:40:00
Борсов договор №769 от 30.10.2018 г. 2018-11-12 08:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-01-14 08:00:00
Договор № 769 От дата: 2018-10-30 2018-11-12 08:34:25
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-02-19 08:25:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-03-22 08:50:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-04-05 11:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-05-17 08:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-06-17 14:05:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-07-09 08:50:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-08-09 11:46:41
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-09-16 15:25:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-11-18 14:10:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-11-18 14:15:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2019-12-31 13:15:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-01-21 14:25:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-02-27 13:25:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-04-03 10:50:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-05-07 11:40:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-07-02 09:30:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-07-02 09:30:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-07-06 14:15:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-08-19 15:20:23
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-09-08 13:56:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-10-19 14:30:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-12-10 13:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2020-12-10 14:00:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-01-13 13:09:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-05-11 09:45:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-05-11 09:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-05-11 09:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-05-11 09:55:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-06-07 11:15:41
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-07-21 11:49:24
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2021-08-05 16:40:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2022-01-13 11:34:32
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2022-01-13 11:36:21
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2022-01-13 11:15:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2022-01-13 11:20:00
Плащане по договор №: 769 От дата: 2018-10-30 2022-01-13 11:20:00

<-- Обратно към поръчки