Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект „Административна сграда на Северозападно държавно предприятие - Държавно ловно стопанство „Витиня“, в поземлен имот с номер 000513 в землището на с. Горно Камарци с ЕКАТТЕ 16794, общ. Горна Малина“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-10-10 12:55:00
№ 20181010qQHA9931423

Описание:Документи
50472018101210_Решение за откриване.pdf
50532018101210_Обявление за поръчка.pdf
53382018101210_Dokumentaciq.rar
53432018101210_Obrazci.rar
54122018101210_Proekt.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-10-29 10:00:00
Протокол №1 от работа на комисията 2018-11-22 09:20:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-12-17 13:10:00
Протокол № 2 от работа на комисията 2018-12-27 14:30:00
Протокол № 3 от работа на комисията 2018-12-27 14:35:00
Протокол за предаване работата на комисията 2018-12-27 14:40:00
Решение за избор на изпълнител 2018-12-27 14:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-04 14:05:00
Допълнително споразумение 2020-04-21 13:45:00
Обявление за изменение 2020-04-28 08:55:00
Обявление за изменение 2021-10-12 10:45:00
Допълнително споразумение № 2 към договора 2021-10-12 10:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-10-27 14:45:00
Договор № 2 От дата: 2019-01-25 2019-02-04 14:00:00
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-25 2019-09-09 09:54:31
Плащане по договор №: 2 От дата: 2019-01-25 2020-05-28 14:36:13

<-- Обратно към поръчки