Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС БОТЕВГРАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-09-21 16:46:23
№ 20180921CjcK9866823

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство за срок от 12 месеца” по реда на Глава ХХVІ от ЗОП.Технически параметри на поръчката, като прогнозни артикули и мерни единици са посочени в техническата спецификация-Приложение №7 от документацията


Документи
26172018211709_Документация.pdf
28272018211709_документация храни 2018 с декларации за профила.doc
29002018211709_Техническа спесификация.pdf
34332018211709_договор храни 2018 стандартиз образец оконч.docx
27442018250909_Obrazec_Obqava акт.doc

ПубликацияДата
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти 2018-10-02 11:30:00
Утвърден Протокол от работата на комисията 2018-10-10 14:25:00
Договор № Д-56 От дата: 2018-11-09 2018-11-09 12:50:00
Плащане по договор №: Д-56 От дата: 2018-11-09 2019-04-19 12:25:00
Плащане по договор №: Д-56 От дата: 2018-11-09 2019-05-20 10:40:00

<-- Обратно към поръчки