Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-11 14:49:33
№ 20180910xJIS9841827

Описание:Документи
53202018111409_ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar
53362018111409_Решение за откриване.pdf
53492018111409_Обявление за поръчка.pdf
54072018111409_Утвърдена заглавна страница.pdf
54202018111409_Техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-10-23 10:50:00
Протокол №1 от 06.11.2018 г. 2018-11-07 14:25:00
Списък на представени документи 2018-11-07 14:25:00
Протокол №2 от 15.11.2018 г. 2018-11-15 15:35:00
Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП 2018-11-15 15:40:00
Протокол №3 от 20.11.2018 г. 2018-11-21 09:35:00
Утвърден Доклад 2018-11-21 09:35:00
Решение №4 от 20.11.2018 г. спечелил 2018-11-21 09:40:00
Договор за изпълнение и приложения 2018-12-21 11:55:00
Обявление за възложена поръчка 884446 2018-12-21 12:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-31 08:55:00
Договор № 30 От дата: 2018-12-17 2018-12-21 11:55:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-03-06 09:35:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-03-22 10:35:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-11-20 15:35:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-11-20 15:35:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-11-20 15:40:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-11-20 15:40:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-11-20 15:40:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2019-12-31 13:20:39
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-01-28 08:30:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-01-31 08:25:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-05-11 11:45:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-05-29 08:40:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-07-02 09:05:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-07-02 09:10:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-08-19 13:30:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-09-08 13:50:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-10-28 11:20:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-10-28 12:00:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2020-12-10 15:57:48
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2021-01-13 11:00:15
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2021-12-23 16:13:15
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2021-12-23 16:16:56
Плащане по договор №: 30 От дата: 2018-12-17 2021-12-23 16:17:57

<-- Обратно към поръчки