Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-15 11:31:00
№ 20180813LTeD9782946

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр;  Тойота Хайлукс - 2 бр. Услугата включва: І.Техническо обслужване на МПС 1. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите., 2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка; ІІ.Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние; ІІІ.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонт.


Документи
25062018151108_obivlenie.rar
28202018151108_2018-08-13 r.rar

ПубликацияДата
документация 2018-08-16 11:54:00
протокол № 1 от 20.09.2018 2018-09-20 15:02:00
съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2018-09-20 15:05:00
протокол № 2 и доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2018-09-27 15:21:00
решение № 93/27.09.2018 за класиране и определяне на изпълнител 2018-09-27 15:24:00
Договор № 44/29.10.2018 2018-11-06 15:38:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-06 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-11-18 14:25:00
Договор № 44 От дата: 2018-10-29 2018-11-06 15:41:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2018-11-12 14:52:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2018-12-19 15:14:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2018-12-27 14:58:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-01-14 14:03:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-03-05 10:45:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-03-20 15:15:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-05-08 09:23:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-07-15 11:56:36
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-07-15 11:58:04
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-08-26 15:30:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-09-03 15:54:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-09-13 13:16:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-09-13 13:17:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-09-13 13:19:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-09-27 10:14:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-10-16 15:21:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-11-14 09:27:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2019-12-16 15:44:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-01-20 14:40:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-05-15 14:40:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-07-16 08:38:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-10-09 14:55:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-10-09 14:56:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-10-27 12:06:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-10-27 12:08:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-11-17 15:49:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2020-12-10 11:08:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-01-04 12:57:56
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-01-20 10:07:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-03-09 11:35:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-05-11 15:29:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-05-14 08:41:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-07-13 16:02:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-09-01 11:36:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-10-25 15:14:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-10-29 2021-11-11 13:36:13
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:44 2021-11-18 15:55:00

<-- Обратно към поръчки