Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на горски пътища, осигураващи достъп до обектите, включени за ползване на територията на ТП ДГС Чипровци

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-07 15:37:10
№ 20180807opKq9778041

Описание:

  Предвидено е ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина   3261 м. и ширина 4 м. Ремонта включва: пробутване на земни маси, разбиване на камъни и скали от пътното платно с хидравличен чук или рипер, насипване на ровини и   канавки, почистване на съществуващите уширения, направа на страничните наклони, ръчно прочистване, прорязване и отхвърляне на паднали дървета и храсти от пътното платно и др. 

          В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер  в рамките на предвидения финансов ресурс.


Документи
14242018071308_Eдинен Eвропейски Документ за Обществени Поръчки.docx
14302018071308_документация ремонт пътища.doc
14342018071308_приложения горски пътища.docx
14392018071308_Проект на договор.docx
15172018071308_Техническа спецификация.doc
34342018071308_Утвърдена заглавна.pdf
45112018071508_Обявление 07082018.pdf
47072018071508_Решение07082018.pdf

ПубликацияДата
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2018-09-10 14:35:00
Протокол №1 2018-09-10 14:40:00
Протокол №2 2018-09-20 09:20:00
Доклад 2018-09-20 09:20:00
Решение за класиране 2018-09-20 09:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-05 16:15:00
Договор №64/15.10.2018г. 2018-11-05 16:30:00
Обявление за приключил договор 2019-10-23 17:00:00

<-- Обратно към поръчки