Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища на територията на ТП ДГС Говежда

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-10 10:44:17
№ 20180807aJUl9767426

Описание:Документи
54312018101008_Решение за откриване на процедура.pdf
54472018101008_Обявление за поръчка.pdf
55302018101008_Документация път.pdf
55472018101008_Техническа спецификация.pdf
56152018101008_Образец №2 - Техническо предложение.doc
56242018101008_Образец №3_ценово_предложение.doc
56382018101008_espd-request (6).zip

ПубликацияДата
Протокол № 1 за работата на комисията 2018-09-14 13:00:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2018-09-26 13:00:00
Протокол № 2 за работата на комисията 2018-10-03 10:10:00
Протокол № 3 за работата на комисията 2018-10-03 10:10:00
Утвърден доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2018-10-03 10:10:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2018-10-03 10:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-16 15:00:00
Сключен договор №48/14.11.2018 г. 2018-11-16 15:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-11-19 10:05:00

<-- Обратно към поръчки