Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-09 11:40:00
№ 20180807FWMw9755971

Описание:Документи
42572018091108_решение 07.08.rar
43192018091108_обявление 07.08.rar
45122018091108_техн спецификация.rar
45352018091108_утвърдена документация.pdf
47042018091108_образци.rar
47152018091108_Документация МПС.doc
47292018091108_Проектодоговор МПС.doc

ПубликацияДата
протокол № 1 2018-09-27 11:05:00
таблица с представени документи 2018-09-27 11:15:00
съобщение за отваряне на ценовите оферти 2018-10-05 15:00:00
протокол № 2 2018-10-19 09:00:00
протокол №3 2018-10-19 09:00:00
доклад на комисия 2018-10-19 09:00:00
решение за спечелил 2018-10-19 09:05:00
договор за изпълнение и приложения 2018-11-16 10:30:00
обявление за възложена поръчка 2018-11-16 10:35:00
Договор № 624 От дата: 2018-11-12 2018-12-04 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-02-25 14:52:09
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-05-15 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-05-15 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-05-15 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-08-16 09:10:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-08-16 09:10:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-08-16 09:10:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-11-08 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-11-08 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-11-08 11:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-12-20 14:10:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2019-12-20 14:10:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-01-27 10:15:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-01-27 10:15:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-01-27 10:15:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-05-26 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-05-26 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-05-26 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-09-01 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-09-01 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-09-01 09:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-10-27 09:30:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-10-27 09:45:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-10-27 09:55:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2020-12-14 11:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-02-15 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-05-17 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-05-17 09:20:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-05-17 09:25:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-07-29 10:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-07-29 10:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-11-01 10:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-11-01 10:00:00
Плащане по договор №: 624 От дата: 2018-11-12 2021-12-01 16:00:00

<-- Обратно към поръчки