Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Текущ ремонт на покрива на сграда Разсадник" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 3 (три месеца)

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-26 10:57:27
№ 20180726OsZr9735367

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва ремонт на покрива на сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик. Сградата е двуетажна масивна сграда, построена през 1986 г. със застроена площ 82 м2.

Покривът на сградата е двускатен, с дървена конструкция, покрит с керемиди. Покривната конструкция е в лошо състояние. Дървената конструкция е компроментирана – голяма част от дървените летви и греди са прогнили. Керемидите са стари, част от тях са изпочупени и разместени, в резултат на което при валежи от дъжд и сняг има течове.

В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят е необходимо да се извършат следните строителни и монтажни дейности:

- Демонтажни работи – демонтаж на керемиди, летвена и дъсчена обшивка, водосточни тръби, улуци и др.;

- Доставка на необходимите за ремонта материали – бичени греди, летви, дъски, битумна мушама, керемиди, капаци и др. 

- Монтаж на покривна конструкция –монтаж на градоред, направа на летвена обшивка, покриване с битумна мушама, покриване с керемиди, наковаване на челни дъски и др.

- Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от документацията.

При извършване на строителните дейности следва да се спазват изискванията на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им /Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните , Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014 г./, както и действащото законодателство на Република България.  


Документи
56472018261607_obqvlenie na porachka AOP.rar
57122018261607_reshenie za otkrivane na prozedura aop.rar
57382018261607_zaglavna staniza dokumentaziq.rar
58432018261607_Образец №2 - Техническо предложение.rar
58502018261607_Образец №3_ценово_предложение.rar
58572018261607_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.rar
59022018261607_техническа спецификация.rar
12232018261707_документация ремонт на покрив.rar
12342018261707_ESPD-BG1.rar

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 ОТ 27.08.2018Г. 2018-08-28 13:50:00
Съобщение, относно отваряне на ценови предложения 2018-08-28 14:00:00
Протокол №2 от 31.08.2018г. 2018-08-31 14:00:00
Списък присъстващи участнъци 2018-08-31 14:05:00
Доклад от работата на комисията 2018-08-31 14:15:00
Решение за класиране 2018-08-31 14:30:00
Решение №11 от 11.10.2018г. за изменение на реш.№10 от 31.08.2018г. 2018-10-11 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-11-21 16:40:00
Договор № 36 От дата: 2018-10-19 2018-10-25 15:10:00
Плащане по договор №: 36 От дата: 2018-10-19 2018-11-07 14:26:30
Плащане по договор №: 36 От дата: 2018-10-19 2018-12-04 15:13:48
Плащане по договор №: 36 От дата: 2018-10-19 2018-12-04 15:46:45

<-- Обратно към поръчки