Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез закупуване на 1 брой неупотребяван специализиран горски трактор за чокерен извоз с шарнирна рама за нуждите на ДЛС Витиня“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-23 10:26:12
№ 20180723yjHp9706048

Описание:Документи
07232018231107_Решение за откриване на процедура.pdf
07402018231107_Обявление за поръчка.pdf
07482018231107_Техническа спецификация.pdf
07582018231107_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-14 15:05:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-08-23 14:00:00
Протокол № 2 2018-08-30 13:15:00
Протокол № 3 2018-08-30 13:20:00
Утвърден обобщен протокол от работата на комисията 2018-08-30 13:25:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-30 13:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-03 13:10:00
Обявление за приключване на договор 2020-03-09 11:25:00
Договор № 48 От дата: 2018-10-02 2018-10-03 13:00:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2018-10-02 2018-10-09 10:25:29
Плащане по договор №: 48 От дата: 2018-10-02 2019-04-16 10:45:31
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:48 2020-02-24 10:35:00

<-- Обратно към поръчки