Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин по обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-13 11:30:46
№ 20180713HWuw9667482

Описание:

обособена позиция № 1      “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин”  , включени в списъка по чл. 12,   ал. 1, т. 1 от ЗОП

обособена позиция № 2      “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС-Видин” 


Документи
50562018161407_dokumentacija Vidin.docx
51002018161407_Obqvlenie.pdf
51032018161407_Obrazci Vidin.docx
51082018161407_proekto dogovor Vidin.docx
51132018161407_Reshenie.pdf
51172018161407_tehn spec 2018 .docx
51212018161407_Zaglavna.pdf

ПубликацияДата
РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС,ПОСТАВЕН ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ 2018-07-19 11:05:00
Съобщение 2018-08-09 13:45:00
Протокол № 1, таблица 2018-08-09 12:00:00
Протокол № 2 2018-08-14 12:00:00
Доклад 2018-08-14 12:15:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2018-08-20 11:45:00
Решение за изменение 2018-10-01 15:15:00
Договор обособена позиция 1 2018-10-03 15:00:00
Договор обособена позиция 2 2018-10-22 15:05:00
Възложена поръчка 2018-10-29 15:10:00
Договор № 45 От дата: 2018-10-01 2018-10-03 10:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-01-20 10:20:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-04-04 10:58:34
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-06-16 15:25:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-08-02 15:51:22
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-11-06 10:22:06
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2019-12-02 10:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2020-04-15 15:52:22
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2020-07-31 15:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2020-10-09 14:13:11
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2020-12-01 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-03-05 13:46:57
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-04-29 13:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-06-03 14:35:57
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-07-02 15:56:45
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-09-01 15:42:22
Плащане по договор №: 45 От дата: 2018-10-01 2021-10-20 10:05:00
Договор № 47 От дата: 2018-10-22 2018-10-22 10:30:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-01-20 10:50:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-04-04 10:59:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-06-16 15:25:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-06-16 15:30:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-08-02 15:52:07
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-11-06 10:23:11
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2019-12-02 10:10:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2020-01-03 14:54:15
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2020-04-15 15:53:21
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2020-07-31 15:05:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2020-10-09 14:14:19
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2020-12-07 10:06:49
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-03-05 13:48:28
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-04-29 13:05:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-06-03 14:37:05
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-07-02 15:58:09
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-09-01 15:43:42
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-10-20 10:00:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2018-10-22 2021-11-22 15:30:00

<-- Обратно към поръчки