Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-10 14:49:14
№ 20180706QoEf9659820

Описание:Документи
01592018101507_Решение за откриване.pdf
03012018101507_Обявление за поръчка.pdf
03322018101507_Техническа спецификация.pdf
03502018101507_Методика на оценяване.pdf
04052018101507_Утвърдена заглавна страница.pdf
04202018101507_Документация.doc
06252018101507_Проектодоговор.doc
06562018101507_Образци.rar

ПубликацияДата
Протокол 1 2018-08-15 11:35:00
Съобщение 2018-08-15 11:40:00
Протокол 2 2018-08-20 15:45:00
Утвърден доклад 2018-08-21 13:10:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-21 13:10:00
Договор 2018-09-20 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-20 11:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-04-02 14:15:00
Договор № 16 От дата: 2018-09-17 2018-09-20 11:25:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2018-11-12 16:30:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2018-11-12 16:35:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2018-11-12 16:35:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2018-12-10 14:30:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-01-31 14:20:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-01-31 14:20:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-01-31 14:20:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-03-13 14:50:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-03-13 14:55:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-04-02 10:30:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-04-02 10:35:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-04-02 10:35:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-04-02 10:35:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2018-09-17 2019-04-02 10:35:00

<-- Обратно към поръчки