Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Ботевград

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-21 12:00:00
№ 20180620agJE9605680

Описание:

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на  ТП ДГС Ботевград


Документи
10492018211206_обявление001.pdf
11242018211206_решение001.pdf
12112018211206_заглавна страница001.pdf
12492018211206_техническа спецификация МПС 2018 неподписана от експерт.docx
13162018211206_методика001.pdf
41392018211206_документация МПС.rar
25282018081210_Обявление за възложена поръчка.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисия назначена със Заповед №192/27.07.2018 г. 2018-08-01 11:45:00
Съобщение до участниците в открита процедура и средствата за масово осведомяване 2018-08-10 11:40:00
Протокол №2 2018-08-17 13:00:00
Протокол №3 2018-08-17 13:00:00
Доклад 2018-08-17 13:05:00
Решение 2018-08-17 13:10:00
Обявление за приключен договор 2021-10-19 15:35:00
Договор № Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-10-08 11:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:43:41
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:46:49
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:48:35
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:50:30
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:51:47
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:53:13
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-11-20 16:54:39
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-11 10:42:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2018-12-20 10:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:11:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:13:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:14:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-02-20 16:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:25:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-03-20 15:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-04-19 09:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-04-19 09:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-04-19 09:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-04-19 09:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-04-19 09:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:01:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:25:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:27:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:28:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:28:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:29:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:31:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:37:45
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:38:42
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:39:30
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:43:12
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:44:03
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:44:53
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-06-21 16:45:32
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 09:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 12:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 13:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 13:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 12:10:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 12:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-09-19 12:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-18 12:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-18 12:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-18 13:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-31 16:10:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-31 16:12:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-31 16:13:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-31 16:19:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-10-31 16:21:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-11-20 14:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-12-19 09:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-12-19 09:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-12-19 09:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-12-19 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2019-12-19 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-02-19 09:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-02-19 09:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-02-19 09:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-08-04 16:25:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-03-19 12:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-05-19 10:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-05-19 14:20:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-06-18 10:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-07-19 13:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-08-04 17:48:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-08-04 17:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-09-13 15:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-10-19 15:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-11-18 15:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-11-18 10:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-11-18 10:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-12-10 10:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-12-10 10:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-12-17 11:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-12-17 11:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2020-12-10 11:50:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-02-18 10:30:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-02-18 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-04-19 11:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-04-19 10:10:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-05-19 11:10:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-05-19 11:15:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-07-18 08:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-07-18 08:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-07-18 08:40:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-07-18 08:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-08-26 16:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-01 14:38:47
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-01 14:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-01 16:10:44
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:37:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:39:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:41:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:42:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-09-20 16:43:00
Плащане по договор №: Договор №Д-49 От дата: 2018-10-02 2021-11-18 14:00:00

<-- Обратно към поръчки