Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги - мобилни телефонни услуги за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на СЗДП за срок от 36 месеца“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-06-14 11:12:17
№ 20180613GvmT9576510

Описание:Документи
16422018141106_Решение РД 21-6.pdf
17202018141106_Обявление за поръчка.pdf
17432018141106_Техническа спецификация.pdf
17552018141106_Методика за оценка на офертите.pdf
19002018141106_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-06-21 16:45:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-08-06 16:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-08-14 14:50:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2018-08-14 14:55:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2018-08-14 15:00:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-14 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-25 11:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-16 11:55:00
Договор № 44 От дата: 2018-09-14 2018-09-25 11:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-15 14:12:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-23 10:01:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-11-26 14:10:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-10 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-12 10:29:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-13 09:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-17 14:04:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-19 15:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-12 15:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 11:18:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 11:41:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 14:48:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-27 14:55:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-27 15:11:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-28 11:07:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-28 16:20:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-03 08:56:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-07 14:57:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-08 09:11:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-08 14:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-09 11:16:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2018-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-16 11:27:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-16 11:51:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 12:51:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-21 15:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-22 12:34:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-23 10:35:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-24 13:53:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-29 11:46:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-29 14:12:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-31 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-04 10:08:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-07 11:40:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-28 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-11 15:46:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-13 13:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-15 11:00:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-15 11:05:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-18 16:51:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 08:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 10:14:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-18 12:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-19 12:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-01-20 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-20 16:46:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-21 09:14:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-22 11:46:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 08:36:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 14:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-02-25 15:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-06 13:38:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-07 14:19:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-13 15:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-14 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-14 14:28:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 14:12:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 14:30:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-15 16:00:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-18 16:53:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 15:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-27 13:32:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-02 10:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-25 10:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-08 15:45:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-09 15:11:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-12 13:12:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 14:22:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 15:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-15 16:17:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-16 10:36:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 11:27:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 12:37:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 13:33:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-17 16:00:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-30 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-08 13:12:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-25 10:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-09 11:02:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-09 11:20:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-13 13:07:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-15 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-15 15:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-16 12:04:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-17 09:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-17 16:52:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 14:01:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-21 10:33:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-21 14:33:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-22 16:01:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-04 10:29:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-06 16:25:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-07 14:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-11 09:57:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-12 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-12 16:41:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-14 13:56:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-14 16:42:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-17 13:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-18 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 09:03:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-03-20 13:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-04-19 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-05-20 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 16:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-20 16:47:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-24 11:00:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-02 09:11:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-06-25 09:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-05 10:22:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-11 13:10:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-12 11:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-15 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-17 11:05:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-18 11:20:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-18 15:42:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-19 15:51:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-22 14:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-23 09:43:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-19 11:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-30 14:37:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-07-16 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-06 11:21:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-09 09:07:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-09 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-12 09:16:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-12 11:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-14 11:21:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-14 13:01:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-15 12:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 09:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-16 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-19 14:01:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-20 15:05:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-22 10:17:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-26 08:56:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-29 13:28:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-08-26 14:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-09 13:35:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-11 11:54:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-12 14:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-12 15:49:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-16 15:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-18 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-20 11:08:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-27 09:28:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-27 09:32:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-03 10:50:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 09:32:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-16 09:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:35:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:36:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:43:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:47:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:48:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:49:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:50:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:51:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:52:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:53:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 13:54:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:22:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:33:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:34:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:35:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:36:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:37:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:38:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:39:36
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:40:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:41:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:42:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 14:44:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:05:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:07:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:22:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:23:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:29:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:30:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:31:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:34:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:56:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:57:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:58:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 15:59:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 16:01:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-04 16:03:04
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:44:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:45:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:46:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:47:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:48:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 09:50:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:47:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:48:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:49:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:50:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:51:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:52:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:54:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 10:55:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:08:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:23:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:46:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:51:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:52:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:54:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:58:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 11:59:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 12:01:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:07:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:08:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:09:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:10:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:11:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:13:04
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:13:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:15:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 13:27:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:00:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:01:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:02:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:03:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:04:56
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:05:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:06:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:21:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:23:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:24:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:25:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:27:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:27:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:29:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:46:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:47:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:48:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:49:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:50:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:51:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:52:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-07 14:53:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-09 16:25:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-11 15:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-27 09:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-17 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-16 13:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-16 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-16 15:28:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-16 16:55:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-17 08:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-17 13:54:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-17 14:50:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-18 09:30:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-24 10:19:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-29 15:37:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-09-20 11:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-18 15:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-17 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-04 16:29:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-28 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-05 16:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-07 13:59:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-08 09:34:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-08 11:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-11 13:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-12 13:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-13 15:38:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-15 11:45:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-18 14:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-19 10:42:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-26 08:09:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-26 09:10:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-10-14 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-11-12 16:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-02 15:00:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-06 13:54:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-11 15:05:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-12 13:08:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-13 11:18:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-02 10:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-16 13:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-17 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-17 17:10:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-18 13:24:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-20 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-20 16:11:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-23 14:43:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-23 15:21:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-31 13:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-27 15:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-08 10:06:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-09 11:18:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-14 16:35:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-15 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-16 13:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-17 13:23:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-17 16:46:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-21 14:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-22 13:26:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-27 09:03:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-27 09:07:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-27 10:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-04 14:48:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-21 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-06 15:42:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-07 13:37:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-20 13:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-10 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-12 09:46:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-12 09:51:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-12 13:52:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-13 16:25:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-17 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-18 10:00:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-20 10:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-19 10:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-19 11:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-25 12:00:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-25 12:02:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-27 14:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-04 10:44:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-28 14:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-10 16:09:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2019-12-11 16:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-01-14 16:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-10 16:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-11 10:52:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-13 12:18:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-16 09:44:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-16 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-20 15:33:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-23 11:23:04
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-19 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-23 11:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-23 11:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-31 13:30:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-31 13:31:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-07 10:08:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-07 16:35:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-07 16:37:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-06 08:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-08 15:07:24
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-08 16:17:26
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-10 13:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-10 16:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-13 11:21:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-14 13:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-25 10:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-16 10:15:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-24 11:35:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-24 09:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-27 11:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-27 11:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-05 15:04:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-21 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-08 16:45:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-11 15:02:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-14 16:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-12 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-13 13:11:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-14 12:27:25
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-15 14:26:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-18 09:51:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-18 11:46:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-18 11:48:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-18 11:50:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-18 11:51:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-19 13:03:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-27 15:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-04 10:51:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-03 13:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-10 13:32:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-11 10:50:32
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-11 11:37:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-11 13:19:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-11 15:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-16 10:50:39
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-17 09:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-18 11:50:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-20 10:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-19 10:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-24 09:07:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-24 09:10:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-25 17:07:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-26 15:49:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-06 15:28:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-07 16:01:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-07 16:03:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-08 14:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-03 15:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 08:47:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 16:46:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 16:47:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 16:48:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 16:49:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 16:50:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-13 17:01:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 09:42:26
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 11:11:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 12:48:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 12:49:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 12:50:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:02:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:03:04
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:04:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:05:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:06:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:25:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:26:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:27:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:28:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:29:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 13:52:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-15 14:05:56
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-20 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-02-19 11:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-03-16 11:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-04-19 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-19 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-18 11:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-20 11:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-05 11:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-07 09:16:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-11 09:32:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-05-12 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-06-10 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-14 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-11 11:07:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-11 11:24:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-11 12:00:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-11 14:17:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-12 10:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-12 13:58:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-12 13:59:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-13 15:45:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-18 09:47:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-18 13:43:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-18 15:03:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-07-31 15:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-19 15:27:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-28 13:26:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-19 14:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-08 11:26:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-08 15:24:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-08 15:25:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:45:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:49:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:50:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:51:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:52:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:53:24
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:54:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 10:57:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 11:24:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 11:26:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 11:49:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 11:58:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 11:59:32
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 12:55:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 12:57:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 12:58:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 13:00:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 13:02:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-09 16:34:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-10 11:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-10 17:28:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-11 10:09:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-14 14:31:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-15 09:07:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-17 12:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-17 14:09:52
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-18 15:56:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-25 12:40:13
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-28 15:09:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-28 15:22:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-08 10:02:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-30 11:20:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-12 12:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-12 13:59:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-13 08:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-13 11:14:24
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-14 15:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-15 09:05:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-15 10:24:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-15 10:26:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-15 11:51:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-16 11:24:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-05 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-09 13:40:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-11 10:57:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-11 13:21:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-02 14:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-12 08:53:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-12 08:56:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-12 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-13 13:52:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-16 11:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-18 09:16:32
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-18 09:18:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-18 14:49:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-18 15:18:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-19 09:52:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-19 11:10:32
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-19 11:11:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-18 12:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-18 12:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-19 13:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-25 16:49:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-26 10:03:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-26 10:05:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-18 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-20 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-20 13:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-03 13:55:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-01 10:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-07 14:35:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-08 16:03:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-10 11:15:56
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-10 13:05:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-10 13:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-14 14:45:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-15 08:31:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-15 11:16:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-15 13:02:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-15 14:54:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-15 15:23:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-16 11:16:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-23 12:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-04 13:04:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-04 13:06:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-05 16:17:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-07 16:03:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-11 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-12 15:45:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-13 09:05:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-14 11:04:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-14 14:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-15 14:02:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-15 14:03:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-15 15:59:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-19 14:37:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-20 09:19:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-03 14:07:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-05 15:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-10 09:17:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-10 09:18:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-10 16:47:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-11 08:48:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-11 09:03:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-11 09:19:11
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-12 13:26:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-12 14:17:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-15 10:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-15 13:41:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-18 15:17:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-18 15:59:48
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-19 13:23:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-19 13:24:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-23 14:16:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-05 13:44:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-10 11:55:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-10 14:07:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-10 14:09:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-10 14:39:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-11 10:27:27
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-11 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-12 12:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-12 15:48:17
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-15 09:18:24
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-15 09:27:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-08-10 16:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-09-10 14:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-10-13 16:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-11 16:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-11-10 16:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2020-12-10 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-12 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-10 16:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-16 16:15:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-19 14:06:56
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-29 15:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-09 13:47:36
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-09 13:51:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-12 14:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-12 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-12 15:03:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-12 15:05:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-13 09:25:37
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-13 10:13:49
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-15 10:56:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-15 11:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-16 11:54:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-19 09:03:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-19 14:09:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-21 09:31:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-27 11:11:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-27 11:13:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 09:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 09:44:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 10:34:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 15:36:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 15:38:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-11 15:48:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-12 09:33:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-13 08:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-13 08:36:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-14 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-14 11:10:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-29 13:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-20 11:32:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-21 08:52:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-03 10:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-03 14:32:50
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-01-20 15:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-18 15:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-19 15:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-20 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-20 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-04 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-08 15:39:54
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-10 15:26:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-11 09:07:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-11 09:08:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-11 15:15:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-14 09:33:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-14 15:15:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-16 09:46:15
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-16 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-30 15:39:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-02 15:40:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-07 10:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-12 15:21:41
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 13:00:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 13:57:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 15:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 15:29:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 16:05:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 16:07:16
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-10 16:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-12 16:25:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-10 16:30:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-10 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-14 14:40:14
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-19 13:43:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-10 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-10 16:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-02 14:45:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-30 09:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-10 11:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-10 15:50:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-11 10:16:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-11 16:14:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-12 11:28:28
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-13 11:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-17 08:46:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-19 14:50:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-31 14:07:07
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-01 15:41:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-13 08:31:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-13 09:22:33
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-13 15:33:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-16 11:49:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-16 11:52:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-16 14:51:59
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-16 14:54:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 14:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:42:58
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:44:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:45:26
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:46:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:48:06
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-17 16:49:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-02-18 15:15:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-03-18 14:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-04-15 15:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-05-19 15:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-06-18 15:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-19 15:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-18 14:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-20 15:42:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-20 15:49:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-21 15:11:30
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-27 12:13:47
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-27 15:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-12 13:45:43
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-12 17:08:34
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-13 09:44:40
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-13 10:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-14 12:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-15 13:34:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-19 08:33:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-20 16:47:31
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-21 10:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-25 15:02:29
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-05 15:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-11 09:03:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-11 09:51:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-25 15:45:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-11 11:25:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-11 14:22:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-12 10:14:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-07-13 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-08-10 16:10:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-09-13 16:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-10-13 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-10 16:40:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-12 14:03:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-17 10:33:36
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-17 10:36:23
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-12-01 14:48:42
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-11-22 15:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-12-15 15:48:57
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2021-12-21 16:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2022-01-14 12:05:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2022-01-31 17:06:09
Плащане по договор №: 44 От дата: 2018-09-14 2022-01-31 17:09:17

<-- Обратно към поръчки