Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”по обособени позиции

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2018-06-01 09:10:41
№ 20180601PUDo9528703

Описание:

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм” по обособени позиции. Предметът  и количествата са подробно описани в Техническата спецификация.

Обособена позиция 1           “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм , включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1отЗОП

                                               /приложени №1 от техническата спецификация/

Обособена позиция 2          “Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм"  /приложение №2 от техническата спецификация/


Документи
45192018011306_dokumentacija pr. dogovarijane.rar

ПубликацияДата
проведена процедура 2018-06-12 15:10:00
обявление за възложена поръчка 2018-07-26 08:40:00
договор 2018-07-26 08:40:00

<-- Обратно към поръчки