Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на неупотребявани автомобили и инсталации за гасене на пожари за нуждите на Северозападно държавно предприятие по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-23 10:25:43
№ 20180521tuai9499748

Описание:

Обособена позиция № 1: Доставка чрез финансов лизинг на 8 /осем/ броя неупотребявани товарни автомобили с повишена проходимост – пикап;

Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя неупотребявани инсталации за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 400 литра;

Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на:

4 /четири/ броя неупотребявани високопроходими товарни автомобили с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, с пет места и бордова каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра,

1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, тип комби,  с допълнителна мобилна преносима надстройка за гасене на пожари, 4х4, със седем места и покрита каросерия с монтирана инсталация за гасене на пожари с вместимост на водния резервоар от 300 до 600 литра и

            1 /един/ брой неупотребяван високопроходим товарен автомобил, 4х4, с бордова каросерия

Документи
29042018231005_Решение за откриване на процедура.pdf
29242018231005_Обявление за поръчка.pdf
29412018231005_Утвърдена заглавна страница.pdf
30192018231005_Техническа спецификация.pdf
32332018231005_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-06-07 10:50:00
Съобщение до потенциалните участници 2018-06-19 09:10:00
Информация при производство по обжалване 2018-06-28 13:20:00
Информация при производство по обжалване 2018-06-28 13:25:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-08-09 17:15:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-09-21 11:50:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-11-06 11:55:00
Протокол № 2 2018-11-14 15:45:00
Протокол № 3 2018-11-14 15:50:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2018-11-14 15:55:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-14 16:00:00
Обявление за възложена поръчка по ОП 1 2018-12-10 11:05:00
Обявление за възложена поръчка по ОП 3 2018-12-19 11:15:00
Обявление за възложена поръчка за ОП № 2 2019-01-04 11:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2 2021-03-15 14:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3 2021-03-15 14:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 1 2022-02-01 11:00:00
Договор № 56 От дата: 2018-12-04 2018-12-10 11:00:00
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:24:27
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:25:59
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:26:53
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:27:49
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:28:56
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:29:50
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:31:16
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:33:05
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:33:50
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:34:39
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:35:31
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-08-19 15:36:19
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-09-09 10:29:52
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-10-09 09:31:21
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-12-17 10:38:07
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2019-12-17 10:39:11
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-05-28 14:46:41
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-05-28 14:47:55
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-05-28 14:48:54
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-05-28 14:49:29
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-05-28 17:03:50
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-07-09 14:31:57
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-09-10 12:42:12
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-09-10 12:43:42
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-09-10 12:44:24
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-09-10 13:36:52
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-11-19 10:07:31
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2020-11-19 10:08:20
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-01-13 08:56:54
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-01-13 09:01:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-02-19 11:57:22
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-04-14 15:49:00
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-04-14 15:49:43
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:52:53
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:53:49
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:54:29
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:55:06
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:55:48
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:56:59
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:57:35
Плащане по договор №: 56 От дата: 2018-12-04 2021-11-17 11:58:40
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:56 2019-01-10 13:35:00
Договор № 57 От дата: 2018-12-14 2018-12-19 11:00:00
Плащане по договор №: 57 От дата: 2018-12-14 2019-08-19 14:04:14
Плащане по договор №: 57 От дата: 2018-12-14 2019-08-19 14:05:16
Плащане по договор №: 57 От дата: 2018-12-14 2019-08-19 14:07:05
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:57 2019-04-08 13:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:57 2021-03-22 13:15:00
Договор № 58 От дата: 2019-01-19 2019-01-04 10:55:00
Плащане по договор №: 58 От дата: 2019-01-19 2019-03-18 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:58 2019-08-08 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:58 2021-03-22 13:20:00

<-- Обратно към поръчки