Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Ремонт и поддръжка на МПС, с включени резервни части, материали и консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-21 11:02:33
№ 20180518hGQY9481624

Описание:Документи
07422018211105_Решение за откриване.pdf
08022018211105_Обявление за поръчка.pdf
11232018211105_Утвърдена заглавна страница.pdf
12012018211105_Техническа спецификация.pdf
12152018211105_Методика.pdf
13502018211105_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-06-27 09:40:00
Протокол № 2 2018-07-05 13:45:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-07-05 13:50:00
Протокол № 3 2018-07-16 11:15:00
Утвърден доклад за работата на комисията 2018-07-16 11:20:00
Решение за избор на изпълнител 2018-07-16 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-27 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-15 15:35:00
Договор № 37 От дата: 2018-08-15 2018-08-27 10:50:00
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-10-15 11:54:49
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-10-15 11:56:03
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-10-15 13:00:47
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-11-13 15:02:12
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-12-21 11:19:00
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-12-21 11:19:41
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2018-12-21 11:20:24
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:15:38
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:19:03
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:20:35
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:21:40
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:23:06
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-03 15:24:25
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-04 11:47:39
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-04 11:48:41
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-04 11:49:53
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-06-04 11:51:01
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-08-07 16:39:18
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-08-19 16:47:50
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-08-19 16:48:35
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-08-19 16:49:18
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-10-09 13:12:15
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-10-09 13:12:37
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-12-17 10:23:35
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2019-12-17 10:24:27
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-01-16 15:54:04
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-05-28 16:31:59
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-05-28 16:32:36
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-05-28 16:33:29
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-05-28 16:34:43
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-05-28 16:35:32
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-06-22 08:53:11
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:03:49
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:05:01
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:06:08
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:07:31
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:08:30
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:09:13
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-09-10 11:28:26
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-11-18 16:23:39
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-11-18 16:24:54
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-11-18 16:25:50
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2020-11-18 16:26:49
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-01-13 10:01:04
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-01-13 10:01:42
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-01-13 10:02:25
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-01-13 10:03:54
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:14:58
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:16:10
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:17:12
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:17:57
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:18:37
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-08-15 2021-04-06 10:19:56
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:37 2021-04-29 10:30:00

<-- Обратно към поръчки