Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на МПС, включително и доставка на резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство-гр. Никопол

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-28 10:22:44
№ 20180320pfCE9249628

Описание:

Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП-Държавно горско стопанство Никопол, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на 9/девет/ броя автомобили и 4/четири/ броя мотоциклети


Документи
23282018261303_Решение скан..pdf
23542018261303_Обявление скан..pdf
24072018261303_ДОКУМЕНТАЦИЯ МПС 2018 г..doc
24162018261303_Заглавна.pdf
24352018261303_Техническа спецификация скан..pdf
24482018261303_Методика за оценка скан..pdf

ПубликацияДата
протокол №1 2018-05-04 13:07:00
Съобщение 2018-05-04 13:08:00
Доклад 2018-05-14 14:04:00
Протокол №2 2018-05-14 14:05:00
Решение за класация 2018-05-14 14:54:00
Обявление за възложена поръчка 2018-06-26 13:28:00
Прекратяване 2020-08-25 16:08:00
Договор № 21 От дата: 2018-06-25 2018-06-26 11:13:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:18:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:22:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:25:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:28:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:39:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:41:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-08-13 11:44:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-09-27 16:10:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-09-27 16:12:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-09-27 16:14:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-09-27 16:17:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-09-27 16:19:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 10:54:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 10:56:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 10:57:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 10:59:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 11:00:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 11:01:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2018-11-23 11:06:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-03-05 13:58:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-03-05 14:00:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-03-05 14:02:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-03-29 10:17:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-03-29 10:24:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-04-24 13:32:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-04-24 13:34:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-05-23 11:01:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-05-23 11:03:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-05-23 11:04:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-05-23 11:04:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-05-23 11:05:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-08-16 10:19:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-08-16 10:20:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-10-22 15:01:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-10-22 15:03:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-10-22 15:05:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-12-19 09:22:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-12-19 09:26:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-12-19 09:28:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-12-19 09:30:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2019-12-19 09:32:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-05-15 07:24:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-05-15 07:25:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-05-15 07:27:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-05-15 07:29:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-05-15 07:31:00
Плащане по договор №: 21 От дата: 2018-06-25 2020-08-11 11:08:00

<-- Обратно към поръчки