Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осигуряване на физическа охрана срок от 12 месеца

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-03-19 17:40:00
№ 20180319Sptj9227420

Описание:

Предмета на поръчката включва осъществяне на физическа невъоръжена охрана   с двама охранители на смяна чрез автопатрул  и местостоянка на сграда и имуществото, стопанисвани от възложителя-административна сграда, в която се намират и две стаи със специално предназначение /стая№1 и стая №2/ и двор към административната сграда на ТП ДГС Ботевград, както и вещи собственост или предоставени за управление или съхранение на стопанството, като всички вещи/движими и недвижими/ са находящи  в гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител” № 26.Документи
20272018191703_Документация.pdf
20502018191703_Обява.pdf
21392018191703_документация.doc
22112018191703_Техническа спецификация.pdf
37012018191703_публ -обява004.pdf
37142018191703_заповед охрана005.pdf

ПубликацияДата
Удължаване на първоначалния срок за получаване ан оферти 2018-04-02 14:35:00
Протокол от работата на комисия 2018-04-16 10:00:00
Договор № Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-05-14 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-09-04 14:13:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-09-20 14:05:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-10-19 15:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-11-20 16:14:56
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-01-20 16:00:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-02-20 16:03:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-03-20 12:35:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-04-19 12:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-05-20 12:45:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-05-27 16:46:00
Плащане по договор №: Договор №Д-32 От дата: 2018-05-14 2019-07-18 10:45:00

<-- Обратно към поръчки