Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2018 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Строителство на временен горски път "Заставата" земл. Дива Слатина; О

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-03-08 09:51:33
№ 20180221oSDL9105167

Описание:Документи
59092018080903_Rechenie.pdf
59212018080903_Obiavlenie.pdf
59382018080903_Dokumentasia.pdf
00102018081003_Образец №2 - Техническо предложение.doc
00202018081003_Образец №3-1_ценово_предложение.doc
00322018081003_Образец №3-2_ценово_ предложение.doc
00472018081003_espd-request(2).zip

ПубликацияДата
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2018-04-11 11:55:00
Протокол № 1 за работата на комисията 2018-04-16 13:00:00
Протокол № 2 за работата на комисията 2018-04-16 13:00:00
Утвърден доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2018-04-16 13:00:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител поз. 1 2018-04-16 13:00:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител поз. 2 2018-04-16 13:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-27 09:20:00
Сключен договор №25/27.04.2018 г. 2018-04-27 09:20:00
Сключен договор №26/08.05.2018 г. 2018-05-08 12:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-05-08 12:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-07-24 11:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-07-24 11:45:00

<-- Обратно към поръчки