Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на СЗДП ТП-ДГС Никопол“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-02-15 13:53:27
№ 20180215nZig9090829

Описание:
  1. трикратна  поддръжка на минерализовани ивици на 1790 л. м. и механизирана поддръжка на 15,71 дка минерализовани ивици отговарящи на 1870 л. м., общо 3660 л. м.

Документи
09112018151402_ДОКУМЕНТАЦИЯ_МИНЕРАЛИЗОВАНИ_ИВИЦИ.doc
09252018151402_ЕЕДОП.docx
09462018151402_Приложение № 1 - Спецификации -2018-мин.ивици.xls
10042018151402_Приложение №2 - Договор-проект_2018_02_13.docx
10132018151402_Приложение №3 -Оферта_2018_02_13.doc
10202018151402_Приложение №4 -Декларация_54_1_1_2_7_2018_02_13.doc
10292018151402_Приложение №5 -Декларация_54_1_3_4_5_2018_02_13.doc
10402018151402_Приложение №6 -Декл. за съответствие с кр. за подбор_2018_02_13.doc
10512018151402_Приложение №7 - Техническо предложение_2018_02_13.doc
11012018151402_Приложение №8- Ценово предложение_2018_02_13.doc
18422018151402_Заглавна страница.pdf
19002018151402_Обява.pdf
19112018151402_Информация.pdf

ПубликацияДата
Удължаване срока за подаване 2018-02-23 08:59:00
Протокол 2018-02-27 13:46:00
Договор 2018-03-16 15:20:00
Договор № 10 От дата: 2018-03-16 2018-03-16 10:00:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2018-03-16 2018-06-05 10:56:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2018-03-16 2018-08-31 09:03:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2018-03-16 2018-10-09 13:10:00

<-- Обратно към поръчки