Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2018 г. на територията на ТП ДГС Говежда

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-02-07 09:59:00
№ 20180131mnPY9007180

Описание:Документи
04272018071002_Rechenie remont.pdf
04452018071002_Obiavlenie pat.pdf
05092018071002_Dokumentasia pat.pdf
05332018071002_ESPD-BG1.doc
05402018071002_Образец №2 - Техническо предложение.doc
05482018071002_Образец №3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2018-03-09 13:00:00
Протокол № 1 за работата на комисията 2018-03-14 13:30:00
Протокол № 2 за работата на комисията 2018-03-14 13:30:00
Утвърден доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2018-03-14 13:30:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2018-03-14 13:30:00
Сключен договор №24/19.04.2018 г. 2018-04-20 09:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-20 09:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-06-25 15:30:00

<-- Обратно към поръчки