Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-04 14:49:14
№ 20171222mLwT8901907

Описание:

Доставка  на горива  и смазочни материали /Автомобилен бензин А95Н,дизелово горива и газ пропан-бутан / за нуждите на МПС-собственост или ползвани от ТП ДГС Видин .Доставката  на горивата и смазочните материали да се осъществи чрез използване на карти за безналично плащане.


Документи
50002018041401_Regist.forma.pdf
50392018041401_Reshenie.pdf
50592018041401_Obqvlenie.pdf
51402018041401_Документация горива ВИДИН.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 2018-02-02 10:00:00
Съобщение 2018-02-05 10:00:00
Протокол №2 2018-02-08 10:10:00
Доклад 2018-02-13 10:00:00
Решение 2018-02-14 10:30:00
Договор 2018-03-01 09:00:00
Обявление възложена поръчка 2018-03-29 14:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-03-17 13:30:00
Договор № 9 От дата: 2018-03-01 2018-05-10 15:33:04
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-05-10 15:33:20
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-06-08 14:59:47
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-07-19 11:13:47
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-07-23 16:01:12
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-09-13 10:00:43
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-10-10 11:12:45
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-11-13 13:07:46
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2018-12-14 10:44:08
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-01-09 11:10:06
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-02-11 13:59:53
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-02-18 15:05:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-03-15 10:46:33
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-04-09 13:10:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-05-14 14:25:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-06-16 14:25:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-07-16 16:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-08-26 14:15:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-09-13 09:25:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-10-21 10:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-12-02 09:55:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2019-12-11 15:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-01-21 11:05:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-02-14 13:05:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-05-04 10:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-05-04 10:05:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-06-03 13:10:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-07-03 15:15:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-07-31 15:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-08-28 13:22:06
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-10-09 11:29:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-11-02 13:00:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2020-12-07 08:58:36
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2021-01-07 15:58:34
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2021-03-05 13:20:47
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2021-03-05 13:28:07
Плащане по договор №: 9 От дата: 2018-03-01 2021-03-25 15:05:00

<-- Обратно към поръчки