Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Услуга свързана с извънгаранционното техническо обслужване и ремонт на моторните превозни средства /МПС/, включително доставка на резервни части и консумативи, собственост на СЗДП ТП ДГС "Говежда" за срок от 24 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-27 11:27:48
№ 20171006NGWU8763681

Описание:Документи
32042017251610_Rechenie.pdf
32162017251610_Obiavlenie.pdf
37352017271110_Dokumentasia.pdf
38462017271110_ESPD-BG1.doc
39052017271110_Приложение №4-Техническо предложение.doc
39212017271110_Приложение №5_ценово_предложение.doc
39302017271110_Приложение №5.1 - ценоразпис.xls

ПубликацияДата
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-12-01 12:00:00
Протокол №1 за работата на комисията 2017-12-01 16:00:00
Протокол №2 за работата на комисията 2017-12-06 16:00:00
Утвърден доклад за работата на комисията 2017-12-08 14:15:00
Решение за избор на изпълнител 2017-12-11 09:20:00
Сключен договор №15/11.01.2018 г. 2018-01-17 10:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-01-17 10:35:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-28 14:35:00

<-- Обратно към поръчки