Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Периодично техническо обслужване и ремонт на МПС; периодични технически прегледи и доставка на резервни части за МПС, за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца»

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-23 16:25:00
№ 20170823dLKF8716810

Описание:

Поръчката е за ремонт на МПС; периодични технически прегледи /без годишните технически прегледи/ и доставка на резервни части за МПС. Поръчката е разделена на две обособени позиции, съответно услуга - ремонт и поддръжка на МПС и доставка - доставка на резервни части за МПС. Договорите ще бъдат със срок 24 месеца от датата на сключването им. Всеки от участниците може да подава оферти за една или за двете обособени позиции. 


Документи
37112017231608_Решение №278 МПС.pdf
37392017231608_Обявление №774 МПС.pdf

ПубликацияДата
Документация 2017-08-24 13:25:00
Протокол за отваряне на офертите и разглеждане на техническите предложения 2017-10-06 09:10:00
Протокол №2 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 2017-10-24 08:40:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 2017-10-06 09:30:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2017-10-24 08:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2017-10-24 08:50:00
Прекратяване 2020-01-15 14:50:00
Прекратяване 2020-01-15 14:55:00
Договор № 66 От дата: 2017-12-04 2018-01-05 11:50:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-01-29 13:47:22
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-01-29 13:51:17
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-02-19 13:51:06
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-03-21 10:05:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-03-21 10:10:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:05:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:05:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:05:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:05:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:10:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:16:02
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:17:04
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:17:51
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 14:16:02
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 10:59:44
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 11:00:38
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 11:01:13
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:04:20
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:05:20
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:06:03
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:06:49
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-08-17 10:02:14
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 15:56:42
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:00:12
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:01:24
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:47:37
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:48:35
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:49:19
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:50:17
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:59:23
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 17:00:19
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 17:01:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:11:06
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:12:09
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:15:45
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:17:27
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:18:25
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:39:20
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:43:52
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:44:58
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:46:19
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-02-19 10:33:36
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:32:05
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:35:15
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:36:20
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 11:53:26
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 11:56:31
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 13:08:57
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-05-16 11:17:33
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-06-12 16:20:58
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-06-12 16:22:06
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-06-12 16:23:05
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-06-12 16:23:47
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:56:23
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:57:21
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:58:06
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:58:45
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:59:33
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 11:00:57
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:47:39
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:48:18
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:49:07
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:49:54
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:15:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:15:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:15:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:15:00
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:50:36
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:52:40
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:53:10
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:54:03
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:20:15
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:24:46
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:25:36
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:26:59
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:06:40
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:06:41
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:06:42
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:13:38
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:14:16
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:15:26
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:16:13
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:17:47
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:18:21
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:19:17
Плащане по договор №: 66 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:19:54
Договор № 67 От дата: 2017-12-04 2018-01-05 12:05:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-01-29 13:53:16
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-01-29 13:54:16
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-03-21 09:55:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-03-21 09:55:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:04:45
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:06:06
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:06:47
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-04-17 11:07:29
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:18:42
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:19:33
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:20:37
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-05-21 13:22:22
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 11:03:22
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 11:04:11
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-06-19 11:04:59
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:07:44
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-07-20 10:08:28
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-08-17 09:51:37
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-08-17 09:52:15
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:03:03
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:32:57
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:34:07
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:35:22
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:36:24
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:45:17
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:53:30
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:56:45
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-06 16:57:47
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:20:10
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:21:32
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:22:44
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2018-12-19 16:23:46
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:49:09
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:50:46
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 11:51:45
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-01-18 12:09:33
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-02-19 10:38:18
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:40:30
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:42:12
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:43:22
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-03-15 14:44:20
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 11:59:13
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 12:00:32
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 12:01:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 13:04:46
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-04-12 13:06:23
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-05-16 11:20:46
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-06-12 16:25:52
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:46:05
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:49:20
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:51:12
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:52:32
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:53:20
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-07-17 10:54:42
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:43:30
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:44:41
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:45:38
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-08-12 09:58:13
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:20:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:20:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:20:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-09-16 10:20:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:47:38
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:48:20
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-10-16 16:49:18
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:19:57
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:21:22
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-11-15 11:22:28
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:06:33
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:08:58
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2019-12-17 17:09:17
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:01:20
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:02:35
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:03:33
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:04:24
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:04:59
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:05:39
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:10:18
Плащане по договор №: 67 От дата: 2017-12-04 2020-01-15 11:11:21

<-- Обратно към поръчки