Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Мездра“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-21 11:05:26
№ 20170818vyAL8708463

Описание:

„Поддръжка на МПС за срок от  36 месеца

за нуждите на ТП ДГС Мездра“

Документи
11292017211108_Решение.PDF
12122017211108_Обявление.PDF
12222017211108_Документация.PDF
12512017211108_57502017091105_Док-я МПС-Мездра2.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 и Съобщение 2017-09-26 13:15:00
Протокол №2, Решение, Доклад 2017-10-03 10:40:00
Договор,Обявление, Техническо предложение, ценово предложение 2017-11-14 10:55:00
Обявление за прикл. договор 2020-04-03 13:45:00
Договор № Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-14 11:20:00
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-30 13:38:52
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-30 13:41:01
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-30 13:41:29
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-30 13:42:00
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2017-11-30 13:42:34
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:12:55
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:14:16
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:14:47
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:15:42
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:16:24
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-01-02 14:18:31
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-03-02 13:16:08
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-03-02 13:17:11
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-03-02 13:18:07
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-03-02 13:18:40
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-05-03 13:46:13
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-05-03 13:46:53
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-05-03 13:47:32
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-05-03 13:48:06
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-05-03 13:48:54
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-06-04 10:03:14
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-07-03 10:31:30
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-07-03 10:32:29
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-07-03 10:32:59
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-07-03 10:33:46
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-08-06 14:06:00
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-08-06 14:07:29
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-08-06 14:08:18
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-09-12 11:14:32
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-09-12 11:15:52
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-10-02 09:03:20
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-10-02 09:05:43
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-11-02 15:43:04
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-12-03 16:26:55
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2018-12-03 16:29:31
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:25:14
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:29:34
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:30:19
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:31:21
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:31:57
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-01-08 09:32:44
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-03-06 13:52:32
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-04-08 15:47:12
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-04-08 15:48:11
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-04-08 15:48:58
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-05-08 13:14:40
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-05-08 13:15:35
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-06-04 10:31:54
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-07-02 09:13:22
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-08-06 11:23:26
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-08-06 13:06:52
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-08-06 13:07:39
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-08-06 13:08:23
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:50:55
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:52:25
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:52:59
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:53:42
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:54:14
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:55:33
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-09-09 13:56:22
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-10-04 09:34:07
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-10-04 10:38:18
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-10-04 10:38:50
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-10-04 10:40:36
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-11-08 09:38:26
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-11-08 09:39:12
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-11-08 09:39:55
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-12-11 15:07:25
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-12-11 15:09:32
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2019-12-11 15:10:01
Плащане по договор №: Договор №58 От дата: 2017-11-09 2020-01-28 10:52:08

<-- Обратно към поръчки