Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Лесидрен

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-14 15:17:26
№ 20170712idBv8599340

Описание:

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили:

Марка

Модел

Брой

Обем

Вид ДВГ

бензин/дизел

Лада Нива

ВАЗ 21214

2

1700 куб. см

бензин/газ

Лада Нива

ВАЗ 21213

2

1700 куб.см.

бензин/газ

Лада Нива

2121

2

1600 куб.см.

бензин

УАЗ

31514

2

2445 куб.см.

бензин/газ

УАЗ

469 Б

1

2445 куб.см.

бензин/газ

ИЖ

ПЛАНЕТА 5

3

346 куб.см.

бензин

Мерцедес Бенц

914

1

5958 куб.см.

бензин/газ

ЗИЛ

157

1

5550 куб.см.

бензин/газ

ЗИЛ

131

2

6000 куб.см.

бензин/газ

Грейт Уоол

Стийд 5

1

2400 куб. см

бензин

Тойота

Хайлукс

2

2393 куб. см

дизел

 

Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили


Документи
30002017141507_re6enie.pdf
30562017141507_обявление.pdf
13062017141707_документация.PDF

ПубликацияДата
Протокол №1 от 17.08.2017г. 2017-08-17 11:25:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2017-08-17 11:30:00
Протокол №2/22.08.2017г. на комисията 2017-08-22 16:35:00
Доклад по чл. 103 ал.3 от ЗОП 2017-08-22 16:40:00
Решение№2/22.08.2017г. на Директора на СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН 2017-08-24 09:15:00
Договор № 2/ 01.09.2017г. 2017-09-05 11:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-05 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-28 16:15:00
Договор № 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-09-05 11:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-10-06 14:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-10-06 16:00:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-11-09 15:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-01-15 15:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-01-15 16:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-02-06 15:30:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-02-06 14:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-03-19 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-03-19 16:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-03-19 16:00:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-03-19 16:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-05-11 15:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-05-10 15:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-06-06 15:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-06-06 14:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-06-21 15:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-06-29 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-07-05 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-08-06 16:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-08-06 15:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-09-03 14:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-09-28 14:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-10-01 15:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-10-24 16:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-10-24 16:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-11-09 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-11-30 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-12-18 16:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-01-25 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-01-25 14:00:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-01-25 14:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-01-25 14:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-02-06 15:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-02-06 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-02-19 14:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-02-19 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-03-15 12:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-04-24 15:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-04-24 15:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-04-24 15:50:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-04-24 15:50:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-05-27 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-05-27 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-05-27 15:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-05-29 15:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-06-20 15:10:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-06-26 15:10:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-07-03 15:15:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-07-18 15:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-07-18 15:20:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-08-01 15:25:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-11-07 14:30:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-10-31 15:30:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-10-03 15:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-10-03 15:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-10-03 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-10-03 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-12-13 11:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-12-13 15:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-06-09 15:48:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2019-12-13 15:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-02-10 15:50:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-01-17 16:00:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-01-17 16:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-03-04 16:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-03-04 16:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-03-04 16:10:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-05-12 16:10:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-12-15 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2017-12-15 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2018-12-18 13:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-03-12 16:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-06-02 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-06-02 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-06-02 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-07-06 15:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-06-24 12:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-07-31 16:05:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-07-31 16:35:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-08-04 15:55:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-08-04 16:40:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-08-28 16:45:00
Плащане по договор №: 2/ 01.09.2017 г. От дата: 2017-09-01 2020-08-28 16:50:00

<-- Обратно към поръчки