Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч”"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-06-22 10:25:46
№ 20170622ctup8558043

Описание:

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за следната офис техника -  10 бр. монитори; 10 бр. компютри настолни; 4 бр. принетри; 5 бр. мултифункционални устройства; 9 бр. UPS - и; 2 бр. преносими компютри; 2 бр. камери за видеонаблюдение; 1 бр. захранващ адаптер за видеонаблюдение.


Документи
15102017221106_Решение резервни части компютри.pdf
15342017221106_Обявление резервни части компютри.pdf
15492017221106_Технически спецификации резервни материали офис оборудване.pdf
22122017221106_ДОКУМЕНТАЦИЯ и УКАЗАНИЯ Резервни части.docx
23112017221106_Приложение №2 - Техническо предложение.docx
23542017221106_Приложение №3 Ценово предложение.docx
27092017221106_Приложение №1 ЕЕДОП.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 за отваряне на офертите и разглеждане на техническите предложения 2017-07-19 16:55:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 2017-07-19 17:00:00
Протокол ценови оферти 2017-07-24 15:55:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2017-08-04 11:50:00
Доклад на комисията 2017-08-04 11:50:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2017-08-04 12:00:00
Решение за изменение 2017-08-28 09:35:00
Прекратяване 2019-04-05 16:50:00
Договор № 48 От дата: 2017-09-25 2017-09-26 10:10:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2018-01-29 10:26:59
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2018-03-21 10:15:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2018-07-19 15:56:44
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2018-08-17 09:29:53
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2018-12-05 16:28:49
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2019-01-17 16:07:49
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-09-25 2019-03-15 15:13:54

<-- Обратно към поръчки