Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги (Застраховка „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот) за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-06-16 10:55:00
№ 20170615hYab8500869

Описание:Документи
13272017151006_Решение 9.pdf
13412017151006_Обявление.pdf
13522017151006_Утвърдена документация.pdf
14252017151006_Документация.doc
14332017151006_Приложение 1.xlsx
14392017151006_Образец 9.1 към Ценово предложение.xlsx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-07-06 10:10:00
Протокол №1 2017-07-27 08:55:00
Протокол № 2 2017-08-04 15:20:00
Протокол № 3 2017-08-15 09:10:00
Протокол №4 2017-08-24 10:00:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-08-24 10:05:00
Протокол № 5 2017-08-29 13:25:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2017-08-29 13:30:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-29 13:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-29 10:05:00
Допълнително споразумение 2020-07-09 14:45:00
Обявление за приключване на договор 2020-07-09 14:50:00
Договор № 43 От дата: 2017-09-25 2017-09-27 11:00:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-06 13:57:59
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-11 13:29:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-16 09:37:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-16 14:35:31
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-19 10:15:52
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-02 11:10:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-03 15:21:18
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-07 16:44:27
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-10 12:10:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-13 10:59:01
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-17 10:45:34
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-23 16:14:20
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-11-24 14:13:37
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-10 14:45:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2017-10-09 15:30:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-10 13:10:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-11 13:54:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-11 16:17:36
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-15 10:11:12
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-16 16:32:56
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-17 14:35:22
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-11-07 11:51:23
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-11-07 14:49:16
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-11-12 15:40:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-11-13 09:55:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-11-13 14:52:21
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2018-10-11 16:35:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:17:58
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:19:24
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:19:56
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:20:29
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:21:01
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:21:33
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:22:18
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:23:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:23:32
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:33:22
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:34:20
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:35:05
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:35:37
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:36:09
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:36:46
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:37:21
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:37:54
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:39:51
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:40:28
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:40:57
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-07-12 11:41:29
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-10-11 11:36:19
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-10-16 14:42:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-10-17 16:03:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:54:57
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:55:26
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:57:12
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:58:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:58:41
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 13:59:36
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:00:02
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:00:42
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:02:14
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:03:13
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:03:44
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:04:49
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:05:22
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:05:57
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:06:28
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:08:10
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:08:49
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:09:45
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-05 14:10:39
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-10-21 14:00:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2017-09-25 2019-11-11 13:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:43 2020-11-18 15:25:00

<-- Обратно към поръчки