Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на резервни части, консумативи и технически течности и ремонт на специализирана машина за почвоподготовка PT – 400, собственост на Северозападно държавно предприятие, за срок от 24 месеца"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-06-05 10:24:13
№ 20170605ktZX8485974

Описание:Документи
51292017051006_Решение 8.pdf
51372017051006_Обявление.pdf
51482017051006_Одобрена документация.pdf
52022017051006_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-06-27 11:30:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-06-27 11:35:00
Протокол № 2 2017-06-30 15:20:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2017-06-30 15:25:00
Решение за избор на изпълнител 2017-06-30 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-07-21 10:00:00
Анекс №1 към Договор №34/17.07.2017г. 2018-11-22 11:45:00
Анекс №2 към Договор №34/17.07.2017г. 2019-02-04 13:30:00
Обявление за приключване на договор 2019-02-04 13:35:00
Договор № 34 От дата: 2017-07-17 2017-07-21 09:55:00
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-08-21 16:33:06
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-09-15 11:56:59
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-10-04 11:36:25
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-10-31 09:01:53
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-11-03 11:20:14
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-11-15 11:28:28
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2017-12-21 16:08:19
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-03-30 15:29:20
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-04-02 09:24:59
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-04-20 15:32:25
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-06-19 10:38:22
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-07-09 16:56:25
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-08-29 14:33:37
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-09-28 11:11:09
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-11-13 14:29:36
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-11-13 14:30:44
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-12-21 10:02:53
Плащане по договор №: 34 От дата: 2017-07-17 2018-12-21 10:03:34

<-- Обратно към поръчки